Начало | Сестра брата кани на вечеря

Изпълнител: Илия Луков и Любка Рондова
Песен: Сестра брата кани на вечеряСестра кани брата на вечеря

 

Сестра кани брата на вечера

айде, айде братко, да вечераме.

Вечерайте, сестро, не чекайте ме,

я сум пило, сестро, у меана.

 

Яло, пило, сестро, сум се опило,

голем золум, сестро, сум направило.

Сум заклало еден син на майка,

сега они барат кървнината.

 

Айде, айде братко, да вечераме,

за кървнина, братко, колай бива.

Сестра има, братко, девет сина

едно сине сестра ке прежали.

 

Цел нокь седи сестра, солзи рони,

кое сине майка да прежали.

Прежалила сестра най-малото,

най-малото, сестра, най-убавото.

Дизайн и програмиране: