Начало | Къде си вярна, ти любов народна

Изпълнител: Илия Луков
Песен: Къде си вярна, ти любов народнаКъде си, вярна ти любов народна?

 

Къде си, вярна ти любов народна?

Къде блестиш ти, искра любородна?

Я силен пламък ти пламни,

та буен огън разпали

на младите в сърцата, да тръгнат по гората.

 

Пламни, пламни ти в нас, любов гореща,

противу турци да стоим насреща!

Да викнем всинца с глас голям

по всичкия Коджабалкан:

голямо, мало, ставай, оръжие запасвай!

 

Къде си, вярна ти любов народна?

Къде блестиш ти, искра любородна?

Я силен пламък ти пламни, та буен огън разпали

на младите в сърцата, да тръгнат по гората.

Дизайн и програмиране: