Начало | Сън сънувах, лично бе Стойне

Изпълнител: Илия Луков
Песен: Сън сънувах, лично бе СтойнеСън сънувах

Сън сънувах, лично ле Стойне,
срещу неделя,
че за мене, лично ле Стойне,
постилаш постеля.

И станахме, лично ле Стойне,
бели гълъби.
И  литнахме, лично ле Стойне,
в небето високо.
          
Ако искаш,  лично ле Стойне,
самичка да не си,
пристани ми,  лично ле Стойне,
невеста бъди ми.

Ще ти купя,  лично ле Стойне,
руба неносена,
златен пръстен, лично ле Стойне,
невеста да ми бъдеш.

Дизайн и програмиране: